Top Channel – Drejtësia për të miturit; Proceset zgjaten në kohë

minor

Ndryshimet në kodin e procedurës penale në kuadër të Reformës në Drejtësi, kanë prekur edhe drejtësinë për të miturit. Ndonëse prej gjashtë muaj ka një Kod të ri Penal për të miturit, i cili garanton të gjitha të drejtat dhe synon interesin më të mirë të minorenit, zbatimi në praktikë ka dhënë efekte të ndryshme nga ato që priteshin. Problemi kryesor ka të bëjë pikërisht me kohëzgjatjen e procesit.

http://top-channel.tv/2018/07/01/drejtesia-per-te-miturit-ndryshimet-ne-kodin-penal-proceset-zgjaten-ne-kohe/