Top Channel – Arsimi për ata që nuk dëgjojnë. Vështirësitë për të ndjekur shkollën në Shqipëri

Njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri nuk janë të privuar vetëm nga dëgjimi, por edhe nga e drejta për të vazhduar shkollën e mesme. Në Institutin Kombëtar te Nxënësve që nuk Dëgjojnë mësojnë gjithsej 85 persona, nga 6 deri në 19 vjeç, nga gjithë vendi. Drejtoresha e këtij instituti ka një thirrje: “Kërkojmë ngritjen e shkollës së mesme profesionale në këtë institut për të nxjerrë njerëz me një profesion të certifikuar. Sipas Instat-it, në të gjithë vendin janë 39 000 persona që nuk dëgjojnë.

http://top-channel.tv/2019/01/22/arsimi-per-ata-qe-nuk-degjojne-veshtiresite-per-te-ndjekur-shkollen-ne-shqiperi/