Their World – Si mund të ndihmosh fëmijët me aftësi të kufizuara nëse nuk e di që ekzistojnë?

Albania-disabilties-Emanuel

Në shkrimin publikuar në Theirworld “Si mund të ndihmosh fëmijët me aftësi të kufizuara nëse nuk e di që ekzistojnë?” autorja i referohet raportit të studimit të parë kombëtar “Aftësia e kufizuar te fëmijët në Shqipëri: Prevalenca e aftësisë së kufizuar, aksesi te shërbimet dhe cilësia e shërbimeve”, por edhe historive reale të programit social “Tungjatjeta… Jetë”.

https://theirworld.org/news/better-data-delivers-education-learning-for-disabled-children-albania