Të bësh punën që ti do është arritje, sidomos në realitetin shqiptar

Nga Fjodora Fjora

Të bësh punën që ti do, është arritje, sidomos në realitetin shqiptar.

Këto 25+ vite eksperiencë në median televizive më kanë treguar se nëse e do me gjithë shpirt punën që bën, nëse ke pasionin dhe zemrën aty, do të jesh më i lumtur dhe më produktiv.  Rruga për të arritur aty ku ti dëshiron nuk do të jetë e lehtë, kudo ku ti do të jesh. Shumë dyer nuk do të hapen e mbase shumë mundësi do të të refuzohen. Kur kjo të ndodhë, mos lejoni që frustrimi t’ju mposhtë e t’ju ndalojë të arrini qëllimet tuaja.

Të rinjtë në këtë ekspozitë, ngrenë shumë nga pikëpyetjet me të cilat përballen ata sot. Këndvështrimi i tyre, fotot, mesazhet vijnë të forta, të drejtpërdrejta, si për të na thënë se nëse nuk ndërmarrim shpejt hapa për t’iu përgjigjur nevojave që kanë të rinjtë sot, nesër mund të jetë shumë vonë.

Të ofrosh mundësi punësimi për brezin e ri, do të thotë të investosh për të ardhmen, mirëqënien dhe fuqizimin e Shqipërisë sonë.

By Fjodora Fjora

Doing the job you love is not easy at all, especially in the Albanian context.

These 25+ years of experience in television and media have shown me that if you love the work you do with all your heart and soul, and if you are passionate about it, you will not just be more productive, but you will reach happiness.

The path to achieve your goals will not be easy, whatever you do or wherever you are. Many doors will not open and many opportunities may be denied. When this happens, don’t let frustration get the best of you and stop you from achieving your purpose.

There are many questions that young people raise through this exhibition. Their perspective, the photos, the messages are strong, real and direct. They are calling us to urgent action today to respond to the needs they have, otherwise tomorrow might be too late.

Providing employment opportunities for the new generation means investing in the future, well-being and empowerment of our country.