Thirrje e Hapur_Tender me objekt “Kancelari dhe Tonera printerash”

Organizata World Vision Albania, bazuar në aktivitetin e saj në ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjërë, ri-shpall të hapur fazën për përzgjedhjen e bizneseve të interesuar me aktivitet në fushën e artikujve kancelarikë dhe tonera printerash: Tender me objekt “Blerje kancelari dhe tonera printerash”. Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin: A-Dokumentat për përzgjedhje : […]