Ftesë për pjesëmarrje në tendër/ Shërbime printimi

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Printimi”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda dates 29 Mars 2024.  Shërbimet e printimit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen të marrin pjesë në tendër, […]