Tender/ Shërbime dizajni

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Dizajni”. Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda datës 27 Prill 2024.  Shërbimet e dizajnit që kërkohen: Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen  të marrin pjesë në tender nëpërmjet […]