Tender/ Shërbime dizajni

Organizata World Vision Albania shpall të hapur tenderin për “Shërbime Dizajni”.

Të gjithë bizneset e interesuara janë të ftuara të dërgojnë kërkesën e interesit në adresën: vangjel_kojku@wvi.org  brenda datës 27 Prill 2024

Shërbimet e dizajnit që kërkohen:

  • Fletëpalosje
  • Broshurë
  • Poster
  • Kartëvizitë
  • Baner etj.

Të gjitha bizneset që do të dërgojnë kërkesën e interesit do të ftohen  të marrin pjesë në tender nëpërmjet platformës tenderuese COUPA, ku do të kenë mundësi të dorëzojnë ofertën e tyre.

Për këtë shërbim, World Vision Albania do të nënshkruajë një kontratë 2-3 vjeçare me biznesin fitues.

Ju falënderojmë për vëmendjen dhe interesin tuaj.