Kërkohet ekspert/grup ekspertësh për dizenjimin e 5 fushatave ndërgjegjësuese kundër “Dhunës me Bazë Gjinore”

World Vision Albania, në kuadër të zbatimit të programit “Fuqizojmë vajzat dhe grate për një jetesë të pavarur” shpall thirrje publike për ekspert/grup ekspertësh, për ” Dizenjimin e 5 fushatave ndërgjegjësimi me tematikë parandalimin e “Dhunës me bazë gjinore”, duke përfshirë; dhunën fizike, dhunën verbale, gjuhën e urrejtjes, dhunën psikologjike, dhunën seksuale dhe dhunën socio-ekonomike […]

Zgjerimi i Shërbimeve të Kujdesit Social, #EU4SocialCare shpall thirrjen për projekt propozime

Programi i financuar nga Bashkimi Evropian “BE për Kujdesin Social” shpall thirrjen për projekt propozime për 14 bashkitë përfituese. Ftojmë 14 bashkitë e përzgjedhura dhe organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë për financimin e projekteve që do të mbështesin përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve të kujdesit social në Shqipëri *E rëndësishme: Bashkitë do të aplikojnë duke […]

Nxitja e partneriteteve për Kujdesin Social në Shqipëri

Çfarë do të thotë kujdes social për ju? Fuqizim. Gjithëpërfshirje. Mbrojtje. Barazi. Këto janë vlerat thelbësore që ndërtojnë programin BE për Kujdesin Social, teksa punon për të krijuar një mjedis të drejtë, të barabartë dhe gjithëpërfshirës. Në fillim të muajit qershor, BE për Kujdesin Social zhvilloi dy (2) forume me pjesëmarrjen e qeverive vendore dhe […]

Fuqizimi i fermerëve, të rinjve dhe komuniteteve në Librazhd/ Rezultatet e projektit “Jo drogë! Pikë Grumbullimi! Një alternativë e qendrueshme zhvillimi për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd”

Fermerët, të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd kanë hedhur hapa të qendrueshëm në rritjen e prodhimit dhe cilësisë së produkteve lokale, si dhe kanë rritur kapacitetet për të filluar aktivitete ekonomike që gjenerojnë të ardhura për familjet e tyre. Gjatë 28 muajve të fundit, në kuadër të projektit “Jo drogë! Pikë Grumbullimi! Një alternativë e qendrueshme […]