Ankand/ Shitje automjeti

Në kuadër të rinovimit të flotës së automjeteve, organizata World Vision Albania njofton se ka hapur procesin e ankandit për shitjen e një automjeti të përdorur që disponon. Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë propozimin e tyre sipas të dhënave në tabelën dhe dokumentet bashkëlidhur. Afati për shprehjen e interesit është data 22 Prill […]