Situata në fushën e shërbimeve shoqërore dhe shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara në 10 Bashki të vendit

Postuar: 23/05/2018

Situata e zbatimit të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel lokal:

Dokument orientues i ndërhyrjeve në drejtim të përmirësimit të gjendjes së shërbimeve shoqërore dhe shëndetësore për komunitetin e personave me aftësi të kufizuara.

Policy paper