Situata në fushën e arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara në 10 Bashki të vendit

Postuar: 23/05/2018

Situata e garantimit të shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuar në nivel lokal

Dokument orientues i ndërhyrjeve, në drejtim të përmirësimit të gjendjes në fushën e arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuar.

Policy paper