Shqiptarja.com – Pensioni familjar, kushtet e reja dhe si përfitohet

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuar udhëzimin si përfitohet pensioni familjar. Çdo person që ngelet i vetëm dhe ka në ngarkim fëmijë, mund të marrë pension familjar. Po kështu edhe jetimët si dhe disa kategori të tjera.

http://shqiptarja.com/lajm/pensioni-familjar-kushtet-e-reja-dhe-si-perfitohet