Scan TV – Qeveria, plan për uljen e kostos së transfertave të parave nga emigrantët shqiptarë? Familjet përfituese, orientim për përdorimin e tyre

euro-zarf-remitanca-765x383

Strategjia e re për diasporën parashikon përfshirjen e saj në ekonominë kombëtare, përmes orientimit të dërgesave të emigrantëve. Synimi është jo vetëm nxitja e këtyre dërgesave por edhe orientimi i tyre nga konsumi drejt zhvillimit. Strategjia parashikon gjithashtu edhe nxitjen e aftësimin e familjeve të migrantëve si pritës të remitancave për përdorimin më eficient të tyre dhe menaxhimin e bizneseve të vogla.

http://www.scan-tv.com/qeveria-plan-per-uljen-e-kostos-se-transfertave-te-parave-nga-emigrantet-shqiptare-familjet-perfituese-orientim-per-perdorimin-e-tyre/