Scan TV – Programet e nxitjes së punësimit, hapet faza e parë e aplikimeve – Çfarë përfshijnë dhe afati i fundit për aplikim

punesimi1-745x383

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë hap fazën e parë të aplikimeve për programet e nxitjes së punësimit. Janë tetë programe të ndara sipas kategorive të veçanta si: Programi i nxitjes së punësimit të femrave nga grupet e veçanta, punësimi i punëkërkuesve të papunë në vështirësi, të papunë të rinj që kanë fituar statusin e jetimit, programi i nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuar.

http://www.scan-tv.com/programet-e-nxitjes-se-punesimit-hapet-faza-e-pare-e-aplikimeve-cfare-perfshijne-dhe-afati-i-fundit-per-aplikim/