Scan TV – Plani i veprimit për të rinjtë. Realizimi vetëm 21%. Kolgega: Pengesë fondet dhe mungesa e ligjit

Buxheti për të rinjtë në Ministrinë e Arsimit nuk është i mjaftueshëm për të realizuar planin e veprimit i cili deri më tani është realizuar vetëm 21%. Organizatat Rinore të thirrura në komisionin parlamentar të shëndetësisë iu drejtuan përfaqësuesve të ministrisë me disa kërkesa ndër të cilat ajo për kartën e studentit, rritjen e buxhetit për të rinjtë në MASR si edhe krijimin i një ligji për të rinjtë.

http://www.scan-tv.com/plani-i-veprimit-per-te-rinjte-realizimi-vetem-21-kolgega-pengese-fondet-dhe-mungesa-e-ligjit/