Scan TV – Nxënësit me aftësi të kufizuara do të marrin ndihmë ekonomike: Propozohet krijimi i Këshillit Kombëtar të Prindërve

aftesi-te-kufizuar-765x383

Këshilli i Ministrave ka depozituar në Kuvend një projektligj ku propozohen disa ndryshime në ligjin për sistemin arsimor parauniversitar. Parashikohet ngritja e një sërë institucionesh të reja e të pavarura dhe në total paketa e ndryshimeve pritet të sjellin një efekt financiar shtesë prej 232 milionë lekë nga buxheti i shtetit. Një nga ndryshimet më të rëndësishme ka të bëjë me shtimin e kategorisë së nxënësve me aftësi të kufizuara, ndër kategoritë e nxënësve që mbështeten financiarisht nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Kësaj kategorie, tashmë së bashku me nxënësit e familjeve në nevojë dhe nxënësit me arritje të shkëlqyera do t’u mbulohen shpenzimet e teksteve shkollore, dhënia falas e mjeteve mësimore dhe çantave, mbulimi i shpenzimeve të transportit dhe mbulimi i shpenzimeve për ushqim.

http://www.scan-tv.com/nxenesit-me-aftesi-te-kufizuara-do-te-marrin-ndihme-ekonomike-propozohet-krijimi-i-keshillit-kombetar-te-prinderve/