Scan Tv – “Ngec” Demokracia në Shqipëri.The Economist: Asnjë përmirësim në 2018, demokraci hibride

tirana-765x383

Niveli i demokracisë në Shqipëri ka mbetur në vend, ndërkohë që vijon të klasifikohet si një shtet me një demokraci hibride. Këto janë përfundimet e raportit më të fundit të indeksit të demokracisë në botë. Elementët kryesorë që merren në vlerësim janë: liritë civile, kultura politike, pjesëmarrja politike, funksionimi i qeverisë si dhe sistemi elektoral. Në asnjë prej këtyre shtyllave, Shqipëria nuk ka pësuar ndryshim në krahasim me vitin 2017.

http://www.scan-tv.com/ngec-demokracia-ne-shqiperi-the-economist-asnje-permiresim-ne-2018-demokraci-hibride/