Scan TV – Ndryshojnë kriteret e financimit në fshatra! Para edhe për ata që kanë 4 dhoma por maksimumi i financimit shkon në 10 milion lekë

agro

Qeveria ka miratuar disa ndryshime në vendimin e datës 7 shkurt 2018 ku përcaktohet mënyra e shpërndarjes së fondeve për zhvillimin rural, me fokus mbështetjen e agroturizmit. Ndryshimet në thelb zgjerojnë gamën e përfituesve të mbështetjes financiare për diversifikimin e aktivitetit ekonomik në zonat rurale.

http://www.scan-tv.com/ndryshojne-kriteret-e-financimit-ne-fshatra-para-edhe-per-ata-qe-kane-4-dhoma-por-maksimumi-i-financimit-shkon-ne-10-milion-leke/