Scan TV – Mijëra produkte pa tarifa doganore – Zgjerohet lista e mallrave të teknologjisë së informacionit

Lista e produkteve të teknologjisë së informacionit të cilat importohen në vendin tonë pa doganë do të pësojë zgjerim të konsiderueshëm. Kjo do të sjellë reduktim të kostove për të gjitha produktet e kësaj kategorie dhe eliminim tarifash dhe barrierash jo tarifore.

http://www.scan-tv.com/mijera-produkte-pa-tarifa-doganore-zgjerohet-lista-e-mallrave-te-teknologjise-se-informacionit/