Scan Tv – Luhatjet e ndihmës ekonomike, në 5 vite është ulur fondi dhe është rritur numri i familjeve përfituese

Ndihma-ekonomike-765x383

Ndihma ekonomike që jepet nga shtetit për familjet në nevojë nuk është e mjaftueshme, madje nuk është as sa minimum jetik. 5 vitet e fundit, fondi për ndihmën ekonomike është ulur. Kështu referuar të dhënave zyrtare në vitin 2017 janë alokuar rreth 23 milionë lekë më pak për familjet në nevojë krahasuar me vitin 2016. Madje vlera financiare për familjet në nevojë është më e ulët edhe se ajo e vitit 2015 dhe vitit 2014.

http://www.scan-tv.com/luhatjet-e-ndihmes-ekonomike-ne-5-vite-eshte-ulur-fondi-dhe-eshte-rritur-numri-i-familjeve-perfituese/
http://www.scan-tv.com/luhatjet-e-ndihmes-ekonomike-ne-5-vite-eshte-ulur-fondi-dhe-eshte-rritur-numri-i-familjeve-perfituese/