Scan Tv – Fermerët qendrojnë nën “hije”! Refuzojnë financimet, nuk pajisen me nipt

fermer

Nga 354 mijë fermerë në të gjithë vendin, vetëm 40.265 mijë prej tyre janë të dukshëm për shtetin dhe disponojnë një nipt për aktivitetin e tyre, duke e pasur kështu “derën” të hapur për aplikime dhe përfitime të fondeve të vëna në dispozicion nga Ministria e Bujqësisë për mbështetjen e këtij sektori. Megjithëse Ministria e Bujqësisë vuri në dispozicion 20 milion euro për 54 skema të financimit në bujqësi ku kusht kryesor është pajisja e fermerit me nipt, kjo nuk e vuri në lëvizje këtë kategori që të përfitojnë nga momenti për hapjen e niptit në mënyrë që të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e financimeve.

http://www.scan-tv.com/fermeret-qendrojne-nen-hije-refuzojne-financimet-nuk-pajisen-me-nipt/