RTSH – World Vision dhe Bid Korça, në ndihmë të femijëve në nevojë

World Vision në bashkëpunim me BID Korçë kanë iniciuar nismën patinojmë për fëmijët e “Tungjatjeta…Jetë”. Dy herë në muaj, të ardhurat që do të sigurohen nga shitja e biletave do të shkojnë në ndihmë të fëmijëve në nevojë që janë pjesë e programit të World Vision.

https://www.youtube.com/watch?v=3k05L2GAdMk