RTSH – Qindra fëmijë me aftësi të kufizuara nuk marrin shërbime

Në Shqipëri rreth 66% e fëmijëve me aftësi të kufizuara jetojnë në familje me të ardhura të ulta, çka ua bën të pamundur marrjen e shërbimeve të specializuara. Studimi i realizuar nga World Vision dhe Save The Children, vë në dukje se këto shërbime ofrohen vetëm në zona qëndrore duke e bërë të pamundur financiarisht që nga kostoja e transportit të fëmijës.

https://www.youtube.com/watch?v=TmUVyXgHbSY