RTSH – Psikologët dhe problemet e të rinjve shqiptarë

Një psikolog duhet të mbulojë 2 shkolla, dhe puna e tyre e ndarë në dy ditë në një institucione arsimor dhe 3 në një tjetër nuk i lejon ata shpesh të jenë efektiv në rastet që trajtojë. Nisur nga kjo ngarkesë, Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim që vjet për shtimin e numrit të specialistëve të shërbimit psikosocial. Pritet që këtë vit një psikolog të mbulojë gjatë gjithë ditëve të javës një shkollë.

https://www.rtsh.al/lajme/psikologet-dhe-problemet-e-te-rinjve-shqiptare/