RTSH – BERZH program investimi për zhvillimin e turizmit

Bashkimi Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po përgatisin një program investimi për zhvillimin e turizmit. Janë rreth 100 milion euro të planifikuara për ndërtimin e rrugëve lokale dhe ujësjellësve në zonat turistike. Programi gjithashtu siguron dhënien e kredive të subvencionuara për bizneset e vogla në sektor dhe financimin për mbrojtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore.

https://www.rtsh.al/lajme/berzh-program-investimi-per-zhvillimin-e-turizmit/