RTK – Fëmijët: viktima të dhunës në familje, shkollë e rrugë

femijet viktima

Shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës, qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë e dhunës në familje, këtë vit është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeçar. Të dhënat e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve flasin për shkallë të lartë të dhunës së përdorur në familje, ku 61.4 për qind e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike. 10.7 për qind e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë përderisa 6.8 për qind e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme.

http://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=269951