Raport i vlerësimit të impaktit shkaktuar prej pandemisë së COVID-19 në mirëqenien e fëmijëve dhe familjeve në Kosovë

Situata e krijuar nga Covid-19 Kosovë krijoi një situatë emergjente në të gjithë vendin. Nevoja për distancim fizik u shoqërua me qëndrimin e detyruar në shtëpi për të shmangur rrezikun e…