Prevalenca e aftësisë së kufizuar – Vetëm 7.8% e fëmijëve…

Vetëm 7.8% e fëmijëve kanë marrë shërbime të specializuara gjatë vitit të fundit.