Prevalenca e aftësisë së kufizuar – Arsyet e mosndjekjes së shërbimeve sociale…