Prevalenca e aftësisë së kufizuar – 55% e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë…

55% e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara raportojnë se shpenzimet e nevojshme për marrjen e shërbimit shëndetësor për fëmijët me aftësi të kufizuara janë të papërballushme.