Prevalenca e aftësisë së kufizuar – 25% e fëmijëve me aftësi të kufizuara…

25% e fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk ndjekin një institucion të arsimit parauniversitar.