Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj COVID-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Valixhja lëvizëse me materialet zhvillimore u sigurua përmes projektit ‘’Përgjigje Gjithëpërfshirëse ndaj COVID-19 për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar dhe Familjet e tyre në Shqipëri‘’, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me 6 organizata.