Një udhëtim për fëmijët

Udhëtimi 20 vjeçar i World Vision në qytetin e Vlorës.