Nëse do të mundje, çfarë do të ndryshoje në komunitetin tënd?

Të rinjtë e Lezhës, e dinë mirë se çfarë i nevojitet qytetit të tyre, që ai të jetë një vend më i mirë për të jetuar. Dëgjoni se çfarë mendojnë ata.