Monitor – Tre prioritetet e Ballkanit Perëndimor

ballkani-perendimor-WB6-300x225

Ndërsa rajoni pati normat mbi mesataren e rritjes së BE-së prej 5.3% në fillim të viteve 2000, sot këto ekonomi kanë rritje të paqëndrueshme dhe të ngadalësuar, si dhe shkallë të lartë të papunësisë te të rinjt. Gjithashtu po përballen edhe me ikjen e trurit. Për të trajtuar çështjet që po pengojnë progresin në rajon, duhet të adresohen tre prioritete kyçe që janë: 1. Forcimi i rritjes dhe investimeve përmes partneriteteve publike-private, 2. E ardhme e drejtuar drejt një sistemi dixhital, 3. Mbështetja e lidershipit të gjeneratës së ardhshme.

http://www.monitor.al/tre-prioritetet-e-ballkanit-perendimor/