Monitor – Sektori i bujqësisë me pjesëmarrjen më të madhe të vendeve të punës në Kosovë

bujqesi

Bujqësia është sektori më dominues i shpërndarjes së vendeve të punës në Kosovë. Kështu thuhet në raportin “Përdorimi i fuqisë punëtore dhe përdorimi i kohës, Kosovë”, prezantuar nga Zyrës e Sfidave të Mijëvjeçarit në Kosovë. Sipas raportit, bujqësia ka përqindjen më të lartë, prej 21.7 për qind, të vendeve të punës në sektorë të ndryshëm në ekonomisë.

http://www.monitor.al/sektori-bujqesise-pjesemarrjen-te-madhe-te-vendeve-te-punes-ne-kosove/