Monitor – Riorganizimi i ri i qeverisë la në mes reformën për mbrojtjen të varfërve

varferia_ks-300x192

Riorganizimi i qeverisë pas zgjedhjeve të qershorit duket se ka krijuar anomali të rënda në disa reforma që para zgjedhjeve duket se ishin në rrugën e duhur. Reforma në sektorin e ndihmës sociale e cila deri në qershor të vitit 2017 udhëhiqej nga Ministria e Mirëqenies, pas zgjedhjeve të 2017 me strukturën e re të qeverisë kaloi tek Ministria e Shëndetësie. Kalimi i strukturës nga njëra ministri tek tjetra ka penguar vijimësinë e reformës sipas PNUD në një vlerësim që i bëri këto ditë ecurisë e programit të mbrojtjen sociale.

http://www.monitor.al/riorganizimi-ri-qeverise-la-ne-mes-reformen-per-mbrojtjen-te-varferve/