Monitor – Raporti, zero të rinj shqiptarë u mbështetën nga shteti për të hapur një biznes në 2017

financimi-i-te-rinjeve

Niveli i papunësisë tek të rinjtë shqiptarë ka një rënie, por edhe numri i atyre që ka përfituar mbështetje financiare nga shteti për të hapur një biznes ka gjithashtu rënie në 2017. Këto janë konkluzione të një raporti monitorues të vitit 2017 për pjesëmarrjen e të rinjve shqiptarë në jetën politike, sociale si dhe ekonomike, nga Youth Bank Hub for Western Balkan and Albania.

http://www.monitor.al/raporti-zero-te-rinj-shqiptare-u-mbeshteten-nga-shteti-per-te-hapur-nje-biznes-ne-2017/