Monitor – Raporti, Kostoja e dhunës në Shqipëri përllogaritet sa 3.8% e PBB-së

dhune

Në Shqipëri kosto e dhunës vlerësohet të jetë 315 dollarë për person ose sa 3.8 % e prodhimit të brendshëm bruto (PBB). Vlerësimi ka ardhur nga Instituti për Ekonominë dhe Paqen (IEP), i cili ka nxjerrë raportin i cili jep një përshkrim të 162 shteteve në botë, ku Shqipëria renditet në vendin e 104. Raporti tregon se shtetet më të paqta në botë po bëhen gjithnjë e më të paqta, ndërsa ato në gjendje lirie të munguar, po i shtohen trazirat më tepër.

http://www.monitor.al/201748-2/