Monitor – “Pr.ligji, kthimi i emigrantëve që u refuzohet leje qëndrimi, ‘fatura’ i shkon shtetit “

emigrantet-ekonomike-300x175

Sipas ndryshimeve të parashikuara në ligj, shpenzimet për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar duhet të mbulohen nga pala kërkuese, secila palë kontraktuese mbulon shpenzimet për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit për shtetasit e saj.

http://www.monitor.al/pr-ligji-kthimi-emigranteve-qe-u-refuzohet-leje-qendrimi-fatura-shkon-shtetit/