Monitor – OECD për Ballkanin: Theksi te konkurrueshmëria dhe inovacioni

balkan

Jakob Fexer është Menaxher i Projektit në programin rajonal të OECD (SEE), i cili ka publikuar botimin kryesor të Konkurrueshmërisë në Europën Juglindore 2018. Vështrimi i plotë fokusohet në 17 fusha kryesore të konkurrencës në Juglindore, përfshirë Ballkanin Perëndimor. Ndër këto fusha të politikave, shkenca dhe inovacioni luajnë një rol të madh, si dhe shoqëria dixhitale, por edhe në kontekstin më të gjerë të investimeve dhe tregtisë. Sipas tij konkurrueshmëria dhe nxitja e inovacionit është thelbësore për shtetet e Ballkanit Perëndimor, për të penguar ‘arratisjen e trurit’.

http://www.monitor.al/oecd-per-ballkanin-theksi-te-konkurrueshmeria-dhe-inovacioni/