Monitor – Një vit i mbarë për buxhetet e bashkive

Taksa-tatime-finance-831

Të 6 bashkitë në vend kishin në dispozicion për të shpenzuar për çështje administrative dhe investime kapitale rreth 76 miliardë lekë në vitin 2017, në rritje me rreth 23% krahasuar me një vit më parë. Në terma nominalë, burimet financiare totale rezultuan rreth 14.2 miliardë lekë më të larta. Rritja e të ardhurave erdhi edhe nga burimet e veta të bashkive nëpërmjet taksave, tarifave dhe transaksioneve me asetet. 

http://www.monitor.al/nje-vit-mbare-per-buxhetet-e-bashkive/