Monitor – Gratë në Shqipëri kujdesen më shumë për fëmijët, rekord në Europë

perkujdesja

Gratë shqiptare mendojnë se kujdesen për fëmijën më shumë se bashkëshortët. Pyetjes “A kujdeseni për fëmijët më shumë, më pak apo as sa partneri juaj?” në Anketën e Cilësisë së Jetës nga Komisioni Europian, 84% e grave të pyetura janë përgjigjur se kujdesen më shumë dhe vetëm 15% janë përgjigjur se kujdesen po aq sa bashkëshorti. Kjo është përqindja më e lartë e regjistruar në të gjithë vendet anëtare të BE-së.

http://www.monitor.al/grate-ne-shqiperi-kujdesen-me-shume-per-femijet-rekord-ne-europe/