Monitor – Dobësitë në të ardhura, nxisin kursimet buxhetore ndaj shtresave të brishta

pasur-varfer

Dobësitë në grumbullimin e të ardhurave të ardhurave këtë vit kanë rritur presionin mbi frenimin e shpenzimeve nga qeveria. Në krahasim me vitin e kaluar, kursime të forta afërsisht 11 milionë euro janë bërë në fondet e mbrojtjes sociale. Fondet e harxhuara për pagesën e papunësisë ishin -15 % më të ulta se një vit më parë. Këto kursime u krijuan nga ndryshimet që qeveria bëri në kriteret për përfitimin e pagesës në lidhje. Me tre vite sigurime merre vetëm 6 muaj pagesë papunësie. Shpenzimet më të ulta se vitin e kaluar janë bërë edhe në pagesën e ndihmës ekonomike, fondet për të cilën ishin 1.4% më pak se 7-mujori 2016.

http://www.monitor.al/204154-2/