Monitor – CIA: 40% e të punësuarve në Shqipëri, në kufijtë e ekzistencës, mjedisi i biznesit i varfër

varferia_ks-300x192

Mjedisi i biznesit në Shqipëri është i varfër, teksa 40% të punësuarve në vend që i përkasin sektorit bujqësor janë në kufijtë e ekzistencës, thuhet në vlerësimin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës (CIA) për zhvillimet ekonomike të vitit 2017 në Shqipëri. CIA vëren se kodet komplekse të taksave dhe kërkesat e licencimit, sistemi i dobët gjyqësor, korrupsioni endemik, zbatimi i dobët i kontratave dhe çështjet e pazgjidhura të pronësisë, si dhe infrastruktura e vjetruar kontribuojnë në mjedisin e varfër të biznesit.

http://www.monitor.al/cia-40-e-te-punesuarve-ne-shqiperi-ne-kufijte-e-ekzistences-mjedisi-biznesit-varfer/
http://www.monitor.al/cia-40-e-te-punesuarve-ne-shqiperi-ne-kufijte-e-ekzistences-mjedisi-biznesit-varfer/