Monitor – Bashkitë e Korçës, Vorës dhe Poliçanit ofrojnë shërbimet më të mira për qytetarët, më të pakënaqurit në…

bashkite

Qytetarët e Korçës, Vorës dhe Poliçanit janë më të kënaqurit në rang vendi me shërbimet që marrin prej bashkive të tyre. Indeksi i kënaqësisë qytetarë u mat nga një anketim që aktivizoi PNUD nëpërmjet projektit STAR në kuadër të matjes së eficencës së njësive të reja të pushtetit vendor që dolën pas reformës territoriale.

http://www.monitor.al/bashkite-e-korces-vores-dhe-policanit-ofrojne-sherbimet-te-mira-per-qytetaret-te-pakenaqurit-ne/