Monitor – Anketa: gjysma e grave dhe 39% e burrave në moshën 15-49 vjeç të papunë më 2018

papunesia-300x153

Një anketë e INSTAT e ndryshme nga Sondazhet e Forcave të Punës (AFP) ka gjetur një papunësi të lartë ndër shqiptarët gjatë 2018. Sondazhi i cili u zhvillua në kuadër të një projekti për gjendjen shëndetësore të popullatës gjeti se 54 % e grave dhe 39% e burrave në moshën 15-49 vjeç ishin të papunë më 2018 dhe madje nuk kishin punuar asnjë ditë në 12 muajt e fundit.

http://www.monitor.al/anketa-gjysma-e-grave-dhe-39-e-burrave-ne-moshen-15-49-vjec-te-papune-me-2018/