Monitor – 40% e shqiptarëve flasin një gjuhë të huaj; trajnimet i bëjnë ata me shkollë të lartë

cp

INSTAT ka publikuar për herë të parë rezultatet e Anketës së Arsimit të të Rriturve 2017, e cila i referohet popullsisë së moshës 25-64 vjeç, ku rezulton se 29,2 % e individëve me arsim të lartë (Bachelor, Master, Doktoraturë) kanë marrë pjesë në arsimin jo-zyrtar dhe trajnime, si një mjet për të kryer punën e tyre sa më mirë dhe për të përmirësuar perspektivat e karrierës.

http://www.monitor.al/40-e-shqiptareve-flasin-nje-gjuhe-te-huaj-trajnimet-bejne-ata-shkolle-te-larte/