Maska tekstile për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga Covid-19, në 18 zyra arsimore të vendit tonë

shperndarja e maskave_1

18, 420 fëmijë dhe mësues në 18 zyra arsimore të vendit tonë: Pukë, Lezhë, Mirditë, Kurbin, Shkodër, Vau Dejës, Bulqizë, Dibër, Mat, Kamëz, Librazhd…